architecturearchitectuur
  • bureau
  • bio-ecologisch en duurzaam bouwen
    ECO-DESIGN biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om projecten te realiseren op bio-ecologische grondslag: bouwconcept en -materialen worden toegepast in relatie tot de gezondheid van mens en (leef)milieu Ún volgens het principe van de "derde huid". Verder wordt bij het ontwerpen ook rekening gehouden met de belevingsaspecten en invloeden tussen mens, gebouw en omgeving. Alle facetten van het bouwen en wonen worden op een duurzame wijze integraal aangepakt, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke kringlopen in stand gehouden c.q. tot stand gebracht worden. Daarbij wordt gestreefd naar een minimaal energieverbruik. Ook bij utiliteitsbouw en verbouwingen worden door ECO-DESIGN originele, duurzame Ún gezonde oplossingen aangedragen en uitgewerkt. ECO-DESIGN streeft ernaar bij elk bouwproject verder te gaan dan het reguliere duurzaam bouwen.
     
  • leembouw
  • kunst
  • projecten
  • contact


artkunst

 


arTchitecture een symbiose tussen kunst en architectuur
 
 
Dwarsstraat 59
5666 BB Geldrop

E   info@artchitecture.nl
http://www.artchitecture.nl